Saturday, September 19, 2020

Lời bài hát: WAP - Cardi B - Dịch sang tiếng Việt****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house (Hol' up)

WAP - Cardi B 「Lời bài hát」****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house (Hol' up)
I said certified freak, seven days a week
Wet and gushy, make that pullout game weak, woo (Ah)

[Chorus: Cardi B]
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, you dealin' with some wet and gushy
Bring a bucket and a mop for this wet and gushy
Give me everything you got for this wet and gushy

[Verse 1: Cardi B & Megan Thee Stallion]
Beat it up, baby, catch a charge
Extra large and extra hard
Put this cookie right in your face
Swipe your nose like a credit card
Hop on top, I wanna ride
I do a kegel, I'm kinda wild
Look at my mouth, look at my thighs
This water is wet, come take a dive
Tie me up like I'm surprised
Let's roleplay, I'll wear a disguise
I want you to park that big Mack truck right in this little garage
Make me dream, make a stream
Out in public, make a scene
I don't cook, I don't clean
But let me tell you how I got this ring (Ayy, ayy)

[Verse 2: Megan Thee Stallion]
Gobble me, swallow me, drip down the side of me (Yeah)
Quick, jump out 'fore you let it get inside of me (Yeah)
I tell him where to put it, never tell him where I'm 'bout to be (Huh)
I'll run down on him 'fore I have a (Ayy) runnin' me (Pow, pow, pow)
Talk your sh–, bite your lip (Yeah)
Ask for a car while you ride that (Ah) (While you ride that)
You really ain't never gotta (Mwah) him for a thang (Yeah)
He already made his mind up 'fore he came (Ayy, ah)
Now get your boots and your coat for this wet and gushy (Ah, ah, ah)
He bought a phone just for pictures of this wet and gushy
Pay my tuition just to kiss me on this wet and gushy (Mwah, mwah, mwah)
Now make it rain if you wanna see some wet and gushy (Yeah, yeah)

[Verse 3: Cardi B & Megan Thee Stallion]
Look, I need a hard hitter, need a deep (Ah)
Need a Henny drinker, need a (Woo) smoker
Not a garter snake, I need a king cobra
With a hook in it, hope it lean over
He got some money, then that's where I'm headed
Cookie A1 just like his credit
He got a beard, well, I'm tryna wet it
I let him (Mmm), now he diabetic
I don't wanna (Mmm), I wanna (Woo)
I wanna (Ah), I wanna (Sco')
I want you to touch (Touch that, huh) that swing in the back of my
My talk game is fire, (Dasani) Dasani
It's goin' in dry and it's comin' out soggy
I ride on that thing like the cops is behind me (Yeah, ah)
The way that I spit and now he tryna sign me, woo

[Verse 4: Megan Thee Stallion]
Your honor, I'm a freak, handcuffs, leashes
Switch my wig, make him feel like he cheatin'
Put him on his knees, give him somethin' to believe in
Never lost a fight, but I'm lookin' for a beatin' (Ah)
In the food chain, I'm the one that eat ya
If he ate my (Ah), he's a bottom-feeder
Big D stand for big demeanor
I could make ya bust before I ever meet ya
If it don't hang, then he can't bang
You can't hurt my feelings, but I like pain
If he (Ew) me and ask "Whose is it?"
When I ride the (Yeah), I'ma spell my name, ah

[Chorus: Cardi B]
Yeah, yeah, yeah
Yeah, you dealin' with some wet and gushy
Bring a bucket and a mop for this wet and gushy
Give me everything you got for this wet and gushy
Now from the top, make it drop, that's some wet and gushy
Now get a bucket and a mop, that's some wet and gushy
I'm talkin' wap, wap, wap, that's some wet and gushy
Macaroni in a pot, that's some wet and gushy, huh

[Outro: Al "T" McLaran]
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house

Translations - Links
WAP - Cardi B

WAP - Cardi B - Deutsche Übersetzung

WAP - Cardi B - 翻訳 日本語で

WAP - Cardi B - Tradução em Português

WAP - Cardi B - แปลภาษาไทย

WAP - Cardi B - Terjemahan bahasa indonesia

WAP - Cardi B - Türkçe Çeviri

WAP - Cardi B - Magyar fordítás

WAP - Cardi B - Traducerea Românească

WAP - Cardi B 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


****** Trong ngôi nhà này
Có một số ****** trong căn nhà này
Có một số ****** trong căn nhà này
Có một số ****** trong căn nhà này (Hol' lên)
Tôi nói chứng nhận freak, bảy ngày một tuần
Ướt và gushy, chắc rằng trò chơi rút quân yếu, woo (Ah)

[Chorus: Cardi B]
Vâng vâng vâng vâng
Yeah, bạn dealin' với một số ẩm ướt và gushy
Mang một cái xô và một lau cho điều này ẩm ướt và gushy
Hãy cho tôi tất cả mọi thứ bạn đã cho điều này ẩm ướt và gushy

[Verse 1: Cardi B & Megan Ngài Stallion]
Đánh bại nó lên, em bé, bắt một lần sạc
Thêm lớn và thêm khó khăn
Đặt Cookie quyền này trong khuôn mặt của bạn
Trượt mũi của bạn như một thẻ tín dụng
Hop trên đầu trang, tôi muốn đi xe
Tôi làm một Kegel, tôi kinda hoang dã
Nhìn vào miệng tôi, nhìn vào đùi của tôi
Nước này là ẩm ướt, đi mất một bổ nhào
Buộc tôi như tôi ngạc nhiên
Hãy roleplay, tôi sẽ mặc một ngụy trang
Tôi muốn bạn đậu mà lớn Mack xe tải ngay trong gara này chút
Hãy cho tôi ước mơ, tạo ra một dòng
Ra ở nơi công cộng, làm một cảnh
Tôi không nấu ăn, tôi làm không sạch
Nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết làm thế nào tôi có chiếc nhẫn này (Ayy, ayy)

[Verse 2: Megan Ngài Stallion]
Gobble tôi, nuốt tôi, nhỏ giọt xuống bên cạnh tôi (Yeah)
Nhanh lên, nhảy ra trước khi anh để nó đi vào bên trong tôi (Yeah)
Tôi nói với anh ấy nơi để đặt nó, không bao giờ nói với anh ấy nơi tôi 'bout được (Huh)
Tôi sẽ chạy xuống trên anh ta 'fore Tôi có một (Ayy) runnin' tôi (Pow, pow, pow)
Nói chuyện sh- của bạn, cắn môi của bạn (Yeah)
Yêu cầu một chiếc xe trong khi bạn đi xe đó (Ah) (Trong khi bạn đi xe đó)
Bạn thực sự không phải là không bao giờ gotta (mwah) ông cho một thang (Yeah)
Ông đã thực hiện tâm trí của mình lên 'fore ông đến (Ayy, ah)
Bây giờ có được khởi động và chiếc áo khoác của mình cho gushy ướt và điều này (Ah, ah, ah)
Ông mua một chiếc điện thoại chỉ dành riêng cho hình ảnh này ẩm ướt và gushy
Trả học phí của tôi chỉ để hôn tôi trên gushy ướt và điều này (mwah, mwah, mwah)
Bây giờ làm cho nó mưa nếu bạn muốn xem một số ẩm ướt và gushy (Yeah, yeah)

[Verse 3: Cardi B & Megan Ngài Stallion]
Hãy nhìn xem, tôi cần một hitter cứng, cần một sâu (Ah)
Cần một người nghiện rượu Henny, cần một (Woo) Thuốc
Không phải là một con rắn sọc, tôi cần một con rắn hổ mang vua
Với một cái móc ở trong đó, hy vọng nó dựa trên
Ông có một số tiền, sau đó, nơi tôi đang đứng đầu
Cookie A1 giống như tín dụng của mình
Ông có một bộ râu, tốt, tôi tryna ướt nó
Tôi để cho anh ta (Mmm), bây giờ anh mắc bệnh tiểu đường
Tôi không muốn (Mmm), I Wanna (Woo)
Tôi muốn (Ah), I Wanna (SCO)
Tôi muốn anh chạm vào (Chạm đó, huh) đu mà ở phía sau của tôi
talk trò chơi của tôi là lửa, (Dasani) Dasani
Nó goin' ở nơi khô ráo và nó comin' ra sũng nước
Tôi đi xe trên rằng điều như cảnh sát ở phía sau tôi (Yeah, ah)
Cách mà tôi nhổ và bây giờ ông tryna ký tôi, woo

[Verse 4: Megan Ngài Stallion]
danh dự của bạn, tôi là một con quái vật, còng tay, dây xích
Chuyển tóc giả của tôi, làm cho anh ta cảm thấy như ông Cheatin'
Đưa anh ta trên đầu gối của mình, cho anh ta somethin' tin vào
Không bao giờ bị mất một cuộc chiến, nhưng tôi đang lookin' cho một beatin' (Ah)
Trong chuỗi thức ăn, tôi là người mà ăn ya
Nếu ông ăn của tôi (Ah), ông là một từ dưới nạp
Big D đại diện cho thái độ lớn
Tôi có thể làm cho ya phá sản trước khi tôi gặp ya
Nếu nó không treo, sau đó anh ta không thể đập
Bạn không thể làm tổn thương cảm xúc của mình, nhưng tôi như đau
Nếu anh ta (Ew) tôi và hỏi "ai?"
Khi tôi đi xe (Yeah), Tôi là đánh vần tên của tôi, ah

[Chorus: Cardi B]
Yeah yeah yeah
Yeah, bạn dealin' với một số ẩm ướt và gushy
Mang một cái xô và một lau cho điều này ẩm ướt và gushy
Hãy cho tôi tất cả mọi thứ bạn đã cho điều này ẩm ướt và gushy
Bây giờ từ trên xuống, làm cho nó thả, đó là một số ẩm ướt và gushy
Bây giờ có được một cái xô và một lau, đó là một số ẩm ướt và gushy
Tôi đang talkin' wap, wap, wap, đó là một số ẩm ướt và gushy
Macaroni trong một nồi, đó là một số ẩm ướt và gushy, huh

[Phần kết: Al "T" McLaran]
Có một số ****** trong căn nhà này
Có một số ****** trong căn nhà này
Có một số ****** trong căn nhà này
Có một số ****** trong căn nhà này
Có một số ****** trong căn nhà này
Có một số ****** trong căn nhà này
Có một số ****** trong căn nhà này
Có một số ****** trong căn nhà này
Có một số ****** trong căn nhà này
Có một số ****** trong căn nhà này


WAP - Cardi B 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt
RADAR - LAST 10Love Songs - Kaash Paige (中文翻译 by Sanderlei) 「歌词」

Catch Me Outside - B Young (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

WAP - Cardi B 「LETRA」 - Tradução em Português

WAP - Cardi B 「LETRA」 - Traducción al Español

WAP - Cardi B 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

WAP - Cardi B 「Paroles」 - Traduction Française

WAP - Cardi B 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

WAP - Cardi B 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

WAP - Cardi B 「Lyrics」

Trust Issues - King Von 「Lyrics」
TOP 50Lyrics by Sanderlei

Holy - Justin Bieber (Tradução em Português by Sanderlei) 「LETRA」

Justin Bieber - Holy 「Lyrics」 - ft. Chance The Rapper

เนื้อเพลง: Holy - Justin Bieber (แปลภาษาไทย by Sanderlei)

Holy - Justin Bieber 「LETRA」 - Traducción al Español

Holy - Justin Bieber 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Holy - Justin Bieber 「Paroles」 - Traduction Française

Şarkı Sözleri: Justin Bieber - Holy (Türkçe Çeviri by Sanderlei) - ft. Chance The Rapper

Holy - Justin Bieber 「Lyrics」

Holy - Justin Bieber 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Holy - Justin Bieber (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

Lirik Lagu: I LOVE YOU - TREASURE (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei)

Holy - Justin Bieber (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

WAP - Cardi B (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

Holy - Justin Bieber 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Holy - Justin Bieber 「TEXT」 - Český překlad

WAP - Cardi B (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

WAP - Cardi B (Magyar Fordítás by Sanderlei) 「Szöveg」

Songtext: Holy - Justin Bieber (Deutsche Übersetzung by Sanderlei)

WAP - Cardi B (Bosanski prevod by Sanderlei) 「Tekst」

WAP - Cardi B (Nederlandse Vertaling by Sanderlei) 「Songtekst」

Holy - Justin Bieber 「LETRA」 - Tradução em Português

Way Back Home [Sam Feldt Edit] (翻訳 日本語で by Sanderlei) 「歌詞」 - SHAUN & Conor Maynard

WAP - Cardi B (中文翻译 by Sanderlei) 「歌词」

Let’s Link (แปลภาษาไทย by Sanderlei) WhoHeem 「เนื้อเพลง」

歌詞: Holy - Justin Bieber (翻訳 日本語で by Sanderlei)

mi pan su su sum (English Translation by Sanderlei) 「Lyrics」

TikTok: WAP (DANCE CHALLENGE) 「Lyrics」

XNXX - Joji (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

Napiyon Lan (Türkçe Çeviri by Sanderlei) Murda & SFB 「Şarkı Sözleri」

사랑해 (I LOVE YOU) - TREASURE 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

WAP - Cardi B (Български превод by Sanderlei) 「Текст」

Australia - Rauf & Faik (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

Lemonade - Internet Money (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

Savage Love (Traducerea Românească by Sanderlei) Jason Derulo 「Versuri」

My Life Is Going On (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) Cecilia Krull 「Lirik Lagu」

วาฬเกยตื้น เวอร์ชั่นเกาหลี Cover by Kyutae Oppa 「เนื้อเพลง」

Daisy - Ashnikko (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

ก่อนนอนคืนนี้ - YOUNGOHM 「เนื้อเพลง」

Hawái (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) Maluma 「Songtext」

MAMACITA (Türkçe Çeviri by Sanderlei) Black Eyed Peas & Ozuna 「Şarkı Sözleri」

mi pan su su sum (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

Savage - Megan Thee Stallion (ترجمه ی فارسی by Sanderlei) متن ترانه

WAP - Cardi B (Hrvatski prijevod by Sanderlei) 「Tekst」

TikTok: 3 Musketeers - ppcocaine 「Lyrics」

Big City Boy - Binz Da Poet 「Lời bài hát」

my ex’s best friend (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) Machine Gun Kelly 「Songtext」

Maria - Hwa Sa (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Let’s Link - WhoHeem (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

KTH1 - BTS V (English Translation) 「Lyrics」


Set DJ Pedro 4.0 「LETRA」

Holy - Justin Bieber 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

Tap In - Saweetie (翻訳 日本語で by Sanderlei) 「歌詞」

No Guidance - Chris Brown (Traducerea Românească by Sanderlei) 「Versuri」

For The Night - Pop Smoke (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

TikTok: Last night I had the strangest Dream (Magyar fordítás by Sanderlei) 「Szöveg」

The Cuppycake Song (Terjemahan Bahasa Melayu by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

Way Back Home [Sam Feldt Edit] (English Translation by Sanderlei) 「Lyrics」 - SHAUN & Conor Maynard

Aya Nakamura - Jolie Nana (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

NEVER MET! - CMTEN 「Lyrics」

Holy - Justin Bieber 「متن ترانه」 ترجمه ی فارسی

OUT WEST - JACKBOYS (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

Savage Love - Jason Derulo (Hrvatski prijevod by Sanderlei) 「Tekst」

OUT WEST (Türkçe Çeviri by Sanderlei) JACKBOYS 「Şarkı Sözleri」

Mood Swings - Pop Smoke (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

POPSTAR - DJ Khaled (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Hello - Pop Smoke (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

Close - HAN (English Translation by Sanderlei) Stray Kids 「Lyrics」

WAP - Cardi B (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Kings & Queens - Ava Max (Traducerea Românească by Sanderlei) 「Versuri」

I LOVE YOU - TREASURE 「LETRA」 - Traducción al Español

Justin Bieber - Holy 「গানের লাইন」 - ft. Chance The Rapper

Bachata - Kay One (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

Daisy - Ashnikko (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

TikTok: IT'S A HOT GIRL SUMMER NOW POP YALL SHIT 「Lyrics」

Get You The Moon - Kina (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

Laugh Now Cry Later - Drake (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Savage - Megan Thee Stallion (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Arriba - Natanael Cano (English Translation by Sanderlei) 「Lyrics」

XNXX - Joji (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Daisy - Ashnikko (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

Death bed - Chinarot version 「Lyrics」

Boss Bitch - Doja Cat (ترجمه ی فارسی by Sanderlei) متن ترانه

TikTok: That Boy Sus Dance 「Lyrics」

For The Night - Pop Smoke (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

mi pan su su sum (翻訳 日本語で by Sanderlei) 「歌詞」

Cabrón y Vago - El Fantasma (English Translation by Sanderlei) 「Lyrics」

Te Dua - MUDI & Ardian Bujupi (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

Con tus besos - Eslabon Armado (English Translation by Sanderlei) 「Lyrics」

Holy - Justin Bieber 「Szöveg」 - Magyar fordítás

Moonlight - Lil Milk 女聲版 Cover ( 蔡恩雨 Priscilla Abby) 「歌词」

Muốn Nói Với Em - TTeam 「Lời bài hát」

summertime - ​cinnamons & evening cinema (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

WHATS POPPIN - Jack Harlow (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

ТОВА СЪМ АЗ - Atanas Kolev 「Текст」

XNXX - Joji 「Lyrics」

Soph Aspin Send - Millie B (翻訳 日本語で by Sanderlei) 「歌詞」

UN DIA (ONE DAY) - J Balvin (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

Şarkı Sözleri: Holy - Justin Bieber (Türkçe Çeviri by Sanderlei)

COME TO ME - TREASURE (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」


The Plan - Travis Scott (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Mood - 24kGoldn (Český překlad by Sanderlei) 「TEXT」

How You Like That - BLACKPINK (Terjemahan Bahasa Melayu by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

Holy - Justin Bieber 「Versuri」 - Traducerea Românească

XNXX - Joji (中文翻译 by Sanderlei) 「歌词」

Let’s Link - WhoHeem (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

XNXX - Joji (Traduction Française by Sanderlei) 「Paroles」

mi pan su su sum (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

Godzilla - Eminem (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

เพลีย - FIIXD, 1MILL & YOUNGGU 「เนื้อเพลง」

PJ - ​ppcocaine (Traduction Française by Sanderlei) 「Paroles」

Deine Augen - HBz & THOVI 「Songtext」

GROW UP MIND - RYKEY & BADSAIKUSH 「歌詞」

Hood Baby - KBFR 「Lyrics」

Otra Botella - Gente de Zona 「LETRA」

Holy - Justin Bieber 「Tekst」 - Bosanski prevod

Holy - Justin Bieber 「가사」 - 한국어로 번역

I LOVE YOU - TREASURE 「Lyrics」 - English Translation

Soph Aspin Send - Millie B 「Lyrics」

TikTok: I See You Winding And Grinding Up On The Floor (Traducción al Español by Sanderlei) 「LETRA」

And to Those I Love, Thanks for Sticking Around - $UICIDEBOY$ (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

Last night I had the strangest dream (TikTok) 「Lyrics」

Holy - Justin Bieber 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Holy - Justin Bieber 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie

Pandemonium - NIKI (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

And to Those I Love, Thanks for Sticking Around - $UICIDEBOY$ (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

What You Know Bout Love - Pop Smoke (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

POPSTAR (Traducción al Español by Sanderlei) DJ Khaled & Justin Bieber 「LETRA」

mi pan su su sum (Traduction Française by Sanderlei) 「Paroles」

Holy - Justin Bieber (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Ice Cream - BLACKPINK (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Let’s Link - WhoHeem (翻訳 日本語で by Sanderlei) 「歌詞」

Sex Sounds - Lil Tjay (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

I LOVE YOU - TREASURE 「Lyrics」 - English Translation

Holy - Justin Bieber 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Holy - Justin Bieber 「Lyrics」

WAP - Cardi B (ترجمه ی فارسی by Sanderlei) متن ترانه

911 - Damso 「Paroles」

Take You To Hell - Ava Max 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Holy - Justin Bieber 「Текст」 - Български превод

Go Crazy - Chris Brown (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

Me Gusta - Anitta & Cardi B 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

god save me, but don’t drown me out - YUNGBLUD 「LETRA」 - Traducción al Español

متن ترانه: Holy - Justin Bieber (ترجمه ی فارسی by Sanderlei)

Diamonds - Sam Smith 「Lyrics」

Me Gusta - Anitta & Cardi B 「LETRA」 - Tradução em Português

Holy - Justin Bieber 「बोल」 - हिंदी अनुवाद

Lirik Lagu: Holy - Justin Bieber (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei)

Justin Bieber - Holy 「የዘፈን ግጥሞች」 - ft. Chance The Rapper

Lyrics by Sanderlei
BlogsLYRICS / English Translation

LYRIC / LETRA / SONGTEXT

LYRICS / English Translation

Lirik Lagu / Terjemahan bahasa indonesia

Lyric / English Translation

Letras / Tradução em Português

Lyriikat / Käännöksen suomeksi

Lời bài hát / Dịch sang tiếng Việt

歌词 / 中文翻译


Friday, September 18, 2020

Лирика: Take Over - League of Legends - Қазақ тіліне аудармаGo! We at the top again, now what?
Heavy lay the crown, but count us higher than the mountain
And we be up here for the long run
Strap in for a long one

Take Over - League of Legends 「Лирика」Go! We at the top again, now what?
Heavy lay the crown, but count us higher than the mountain
And we be up here for the long run
Strap in for a long one
We got everybody on one (Woo)
Now you're coming at the king so you better not miss (Not miss, not miss)
And we only get stronger
With everything I carry up on my back
You should paint it up with a target

[Pre-Chorus: MAX]
Oh, woah
Why would you dare me to do it again?
Oh, come get your spoiler up ahead

[Chorus: Jeremy McKinnon]
We're taking over, we're taking over, ayy
Look at you come at my name, you oughta know by now
That we're taking ovеr, we're taking over, ayy
Maybе you wonder what you're futures gonna be, but
I got it all locked up (Go)

[Verse 2: MAX]
Take a lap, now
Don't be mad, now
Run it back, run it back, run it back now
I got bodies lining up, think you're dreaming of greatness?
Send you back home, let you wake up

[Pre-Chorus: MAX]
Oh, woah
Why would you dare me to do it again?
Oh, come get your spoiler up ahead

[Chorus: Jeremy McKinnon]
We're taking over, we're taking over, ayy
Look at you come at my name, you oughta know by now
That we're taking over, we're taking over, ayy
Maybe you wonder what you're futures gonna be, but
I got it all locked up

[Verse 3: Henry Lau]
再以后,除了厮杀,这还有其他么?
我左右,键盘噼啪着,时间滴答着
还不够,你的固执,让我来守候
哪怕太迟,也不想以后
就在这时,放肆的打斗
I got the heart of lion
I know the higher you climbing, the harder you fall (You know it)
I'm at the top of the mount
Too many bodies to count, I've been through it all
I had to weather the storm to get to level I'm on
That's how the legend was born
All of my enemies already dead
I'm bored, I'm ready for more
They know I'm ready for war
I told 'em

[Chorus: Jeremy McKinnon]
We're taking over, we're taking over, ayy
Look at you come at my name, you oughta know by now
That we're taking over, we're taking over, ayy
Maybe you wonder what you're futures gonna be, but
I got it all locked up (Go)

Translations - Links
Take Over - League of Legends

Take Over - League of Legends - English Translation

Take Over - League of Legends - Deutsche Übersetzung

Take Over - League of Legends - 翻訳 日本語で

Take Over - League of Legends - Tradução em Português

Take Over - League of Legends - แปลภาษาไทย

Take Over - League of Legends - Terjemahan bahasa indonesia

Take Over - League of Legends - Türkçe Çeviri

Take Over - League of Legends - Magyar fordítás

Take Over - League of Legends - Traducerea Românească

Take Over - League of Legends 「Лирика」 - Қазақ тіліне аударма


Go! қайтадан жоғарғы жағында Біз, қазір қандай?
Ауыр тәж жатып, бірақ жоғары тауға қарағанда бізге сене
Ал біз ұзақ мерзімді перспективада мұнда болуы
ұзақ бір үшін Бау
Біз бір (Woo) бойынша баршаны алды
Енді сіз боласыз жақсы емес аруы (жіберіп, емес аруы) сіз де патшасы алдағы
Ал біз тек күшті алуға
Менің артындағы көтеріп барлығымен
Сіз нысанаға оны бояу керек

[Pre-Қайырмасы: MAX]
О, О
Неге сіз оны қайтадан істеу маған батылы еді?
О, алға сіздің спойлер алуға келіп

[Қайырмасы: Джереми Маккиннон]
Біз Аий, біз астам отырып жатырмыз, үстінен отырып жатырмыз
Пялятся сіз енді білесіздер oughta, менің атымнан келіп
біз жатқан қабылдау ovеr, біз астам отырып екеніңді, Аий
Maybе сіз боласыз фьючерстік болуы жиналады қандай білгім, бірақ
Менің ойымша, бұл барлық (Go) дейін құлыптаулы танысты

[2-тармақ: MAX]
Енді, айналымды алыңыз
Енді, MAD болуы емес
қайтадан іске қосыңыз, оны қайтадан іске, енді қайтып оны іске
Мен орнатудағы органдар, сіз ұлылығын армандаған жатырмыз деп ойлаймын алды?
Сіз ояту мүмкіндік, үйіне қайтып сені жіберу

[Pre-Қайырмасы: MAX]
О, О
Неге сіз оны қайтадан істеу маған батылы еді?
О, алға сіздің спойлер алуға келіп

[Қайырмасы: Джереми Маккиннон]
Біз Аий, біз астам отырып жатырмыз, үстінен отырып жатырмыз
Пялятся сіз енді білесіздер oughta, менің атымнан келіп
біз Аий, біз астам отырып жатырмыз, үстінен отырып жатқаныңызды
Мүмкін сіз боласыз фьючерстік болуы жиналады қандай білгім, бірақ
ол барлық I қамап алды

[Өлеңдер 3: Генри Лау]
Болашақта, күрес, сонымен қатар, тағы бір нәрсе бар ма?
Менің сол жақ және оң жақ, пернетақта агенттері, уақыт ТИКА
жеткілікті, сіздің табандылық, маған күтіп мүмкіндік бермейді
ол тым кеш болса да, Мен келмейді,
Осы сәтте, менмен жауынгерлік
Мен арыстанның жүрегі алды
Мен сізге альпинистік жоғары білесіздер, қиын сіз құлап (Сіз оны білесіз)
Мен таудың жоғарғы жағында жүрмін
санау үшін тым көп органдар, Мен оған барлық арқылы болдым
Мен деңгейге жету үшін қойылатын ауа дауыл болды Мен қалдым
аңыз дүниеге келген қалай екенін
қазірдің өзінде өлі менің барлық жаулары
Мен көп дайынмын, ішім пысты
Олар Мен соғысқа дайынмын білемін
Мен told'em

[Қайырмасы: Джереми Маккиннон]
Біз Аий, біз астам отырып жатырмыз, үстінен отырып жатырмыз
Пялятся сіз енді білесіздер oughta, менің атымнан келіп
біз Аий, біз астам отырып жатырмыз, үстінен отырып жатқаныңызды
Мүмкін сіз боласыз фьючерстік болуы жиналады қандай білгім, бірақ
Менің ойымша, бұл барлық (Go) дейін құлыптаулы танысты


Take Over - League of Legends 「Лирика」 - Қазақ тіліне аударма
RADAR - LAST 10Take Over - League of Legends 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Take Over - League of Legends 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Take Over - League of Legends 「LETRA」 - Tradução em Português

Take Over - League of Legends 「LETRA」 - Traducción al Español

Take Over - League of Legends 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Take Over - League of Legends 「Paroles」 - Traduction Française

Take Over - League of Legends 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Take Over - League of Legends 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

Take Over - League of Legends 「Lyrics」 - Romanized

Take Over - League of Legends 「Lyrics」 - English Translation
TOP 50Lyrics by Sanderlei

WAP - Cardi B (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

WAP - Cardi B (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

WAP - Cardi B (Magyar Fordítás by Sanderlei) 「Szöveg」

Blueberry Eyes - MAX & SUGA BTS 「Lyrics」 - English Translation

WAP - Cardi B (Bosanski prevod by Sanderlei) 「Tekst」

mi pan su su sum (English Translation by Sanderlei) 「Lyrics」

WAP - Cardi B (中文翻译 by Sanderlei) 「歌词」

XNXX - Joji (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

Way Back Home [Sam Feldt Edit] (翻訳 日本語で by Sanderlei) 「歌詞」 - SHAUN & Conor Maynard

WAP - Cardi B (Nederlandse Vertaling by Sanderlei) 「Songtekst」

cowboy in LA - LANY 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

TikTok: WAP (DANCE CHALLENGE) 「Lyrics」

Napiyon Lan (Türkçe Çeviri by Sanderlei) Murda & SFB 「Şarkı Sözleri」

Set DJ Pedro 4.0 「LETRA」

MAMACITA (Türkçe Çeviri by Sanderlei) Black Eyed Peas & Ozuna 「Şarkı Sözleri」

Hawái (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) Maluma 「Songtext」

Get You The Moon - Kina (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

WAP - Cardi B (Български превод by Sanderlei) 「Текст」

Australia - Rauf & Faik (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

POPSTAR (Traducción al Español by Sanderlei) DJ Khaled & Justin Bieber 「LETRA」

My Life Is Going On (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) Cecilia Krull 「Lirik Lagu」

Savage - Megan Thee Stallion (ترجمه ی فارسی by Sanderlei) متن ترانه

mi pan su su sum (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

Big City Boy - Binz Da Poet 「Lời bài hát」

For The Night - Pop Smoke (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

Way Back Home [Sam Feldt Edit] (English Translation by Sanderlei) 「Lyrics」 - SHAUN & Conor Maynard

Maria - Hwa Sa (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Let’s Link (แปลภาษาไทย by Sanderlei) WhoHeem 「เนื้อเพลง」

OUT WEST (Türkçe Çeviri by Sanderlei) JACKBOYS 「Şarkı Sözleri」

วาฬเกยตื้น เวอร์ชั่นเกาหลี Cover by Kyutae Oppa 「เนื้อเพลง」

Con tus besos - Eslabon Armado (English Translation by Sanderlei) 「Lyrics」

Lemonade - Internet Money (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

OUT WEST - JACKBOYS (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

KTH1 - BTS V (English Translation) 「Lyrics」

WAP - Cardi B (ترجمه ی فارسی by Sanderlei) متن ترانه

Daisy - Ashnikko (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

The Cuppycake Song (Terjemahan Bahasa Melayu by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

Tap In - Saweetie (翻訳 日本語で by Sanderlei) 「歌詞」

my ex’s best friend (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) Machine Gun Kelly 「Songtext」

Last night I had the strangest dream (TikTok) 「Lyrics」

XNXX - Joji 「Lyrics」

Boss Bitch - Doja Cat (ترجمه ی فارسی by Sanderlei) متن ترانه

Savage Love (Traducerea Românească by Sanderlei) Jason Derulo 「Versuri」

Stacy - Quinn XCII (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

TikTok: IT'S A HOT GIRL SUMMER NOW POP YALL SHIT 「Lyrics」

Blueberry Eyes - MAX & BTS SUGA 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Ice Cream - BLACKPINK (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Bachata - Kay One (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

Lemonade - Internet Money (Tradução em Português) 「LETRA」


Deine Augen - HBz & THOVI 「Songtext」

POPSTAR - DJ Khaled (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Leyla - Enes Kaçmaz 「Şarkı Sözleri」

Hood Baby - KBFR 「Lyrics」

Te Dua - MUDI & Ardian Bujupi (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

Laugh Now Cry Later - Drake (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Soph Aspin Send - Millie B (翻訳 日本語で by Sanderlei) 「歌詞」

Death bed - Chinarot version 「Lyrics」

Close - HAN (English Translation by Sanderlei) Stray Kids 「Lyrics」

Patlamaya Devam - İsyan Tetick 「Şarkı Sözleri」

UN DIA (ONE DAY) - J Balvin (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

Let’s Link - WhoHeem (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

WAP - Cardi B (Hrvatski prijevod by Sanderlei) 「Tekst」

WAP - Cardi B (Български превод by Sanderlei) 「Текст」

TikTok: Last night I had the strangest Dream (Magyar fordítás by Sanderlei) 「Szöveg」

Desce Pro Play - Anitta (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

Cabrón y Vago - El Fantasma (English Translation by Sanderlei) 「Lyrics」

WAP - Cardi B (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

WHATS POPPIN - Jack Harlow (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

Arriba - Natanael Cano (English Translation by Sanderlei) 「Lyrics」

mi pan su su sum (Traduction Française by Sanderlei) 「Paroles」

XNXX - Joji (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Pandemonium - NIKI (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

TikTok: I See You Winding And Grinding Up On The Floor (Traducción al Español by Sanderlei) 「LETRA」

XNXX - Joji (Traduction Française by Sanderlei) 「Paroles」

mi pan su su sum (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

Aya Nakamura - Jolie Nana (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

Mood Swings - Pop Smoke (Türkçe Çeviri by Sanderlei) 「Şarkı Sözleri」

Savage - Megan Thee Stallion (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

Cardi B - WAP 「Lyrics」

Blueberry Eyes - MAX & SUGA BTS 「Lyrics」 - Romanized

cowboy in LA - LANY 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

É Sal - Matuê 「LETRA」

XNXX - Joji (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

mi pan su su sum 「Versuri」 - Traducerea Românească

Muốn Nói Với Em - TTeam 「Lời bài hát」

XNXX - Joji (Traducción al Español by Sanderlei) 「LETRA」

XNXX - Joji 「歌词」 - 中文翻译

MAX - Blueberry Eyes 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - feat. SUGA of BTS

How You Like That - BLACKPINK (Terjemahan Bahasa Melayu by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

Let’s Link - WhoHeem (翻訳 日本語で by Sanderlei) 「歌詞」

GROW UP MIND - RYKEY & BADSAIKUSH 「歌詞」

What You Know Bout Love - Pop Smoke (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」

What You Know Bout Love - Pop Smoke (翻訳 日本語で by Sanderlei) 「歌詞」

Sex Sounds - Lil Tjay (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」

For The Night - Pop Smoke (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

And to Those I Love, Thanks for Sticking Around - $UICIDEBOY$ (Terjemahan bahasa indonesia by Sanderlei) 「Lirik Lagu」

And to Those I Love, Thanks for Sticking Around - $UICIDEBOY$ (แปลภาษาไทย by Sanderlei) 「เนื้อเพลง」


Lyrics by Sanderlei


LYRICS / English Translation

LYRIC / LETRA / SONGTEXT

LYRICS / English Translation

Lirik Lagu / Terjemahan bahasa indonesia

Lyric / English Translation

歌词 / 中文翻译